Monday, July 30, 2012

Эгэл ард осолдоход хэрэглэх хууль нь олонд ил, Эрхэм түшмэд алдахад хэрэглэх хууль нь гүнзгий далд гэдэг ч билүү Энхтуяагийн шүлэг бодогдоод

No comments:

Post a Comment